Pracownicy Muzeum Ziemi Kłodzkiej od kilkunastu lat tworzą kroniki Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dzięki digitalizacji materiałów są one dostępne online w wysokiej rozdzielczości.

Digitalizacji dokonał Tomasz Gmerek. Cyfryzacja materiałów objęła 9 ksiąg. Łącznie udostępniliśmy ponad 1000 slajdów stron poszczególnych tomów. Zawierają one zdjęcia, wycinki prasowe, zaproszenia, katalogi i inne materiały związane z Polsko-Czeskimi Dniami Kultury Chrześcijańskiej. Po kliknięciu na miniaturę księgi nastąpi przekierowanie na stronę zewnętrzną.

1990-94_001

1995-96_001

1997-99_001
2000-01_001
2002-04_001
2005-08_001
2009-11_001
2012-2013_001
2014-2015_001