Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej to największa międzynarodowa impreza społeczno – kulturalna polsko -czeskiego pogranicza.

Zainaugurowane w 1990 r. na terenie Ziemi Kłodzkiej, stopniowo rozszerzają z roku na rok zasięg swego działania, obejmując obszar od Złotego Stoku po Krzeszów, wzdłuż 300 km granicy po obu jej stronach. Główne centrum i siedziba Komitetu Organizacyjnego mieści się od 22 lat w Nowej Rudzie.

Celem DNI jest promocja naturalnej współpracy przygranicznej oraz działalności na rzecz zbliżenia i porozumienia się Polaków i Czechów.