Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej są obecnie największym wydarzeniem społeczno – kulturalnym na pograniczu polsko – czeskim. Od początku głównymi organizatorami są: Julian Golak oraz Teresa Bazała. Wielki przyjaciel DNI abp. Dominik Duka w 2010 r. został prymasem Czech.