Teresa Bazała, współtwórczyni Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskich. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego DNI.

W 1977 ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1990 została wybrana w pierwszych wyborach samorządowych na radną miasta Nowa Ruda, następnie została jej przewodniczącą (do 1994). Poseł na Sejm RP I kadencji. W latach 1998–2002 zasiadała w radzie powiatu kłodzkiego. Od 2014 roku radna Rady Gminy Nowa Ruda.

Pracuje jako nauczyciel historii w Nowej Rudzie. Kieruje Fundacją Odnowy Ziemi Noworudzkiej, zajmuje również stanowisko redaktora naczelnego i sekretarza rady naukowej czasopisma „Ziemia Kłodzka”. Organizator i animator wydarzeń społeczno-kulturalnych.

W 2011 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.