Pomysłodawca i inicjator Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego DNI.

W latach PRL działacz opozycji demokratycznej, za co był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Od 1990 roku samorządowiec m.in. jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Burmistrz Miasta i Gminy Głuszycy. Od  2006 r. jest radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2015 roku został wiceprzewodniczącym tej izby.

Działacz wielu organizacji pozarządowych. Szef Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej.

W 2008 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urodził się w 1957 roku w Nowej Rudzie. Ma żonę i czworo dzieci.