Pielgrzymka „Od krzyża do krzyża”

wpis w: Relacje z wydarzeń | 0

  W sobotę, 7 maja 2016 roku, po raz pierwszy odbyła się Polsko-Czeska Pielgrzymka na górę Chełmiec (851 m n.p.m.). Na jej szczycie stoi największy górski Krzyż św. w Europie, a jednocześnie największy Krzyż św. w Polsce. Ma 49,5 m. wysokości, szerokość ramion wynosi 22 m, a podstawa jego konstrukcji wynosi 10×10 m. Jest to Krzyż Milenijny, gdyż został ustawiony w 2000 Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
Celem wspólnej wędrówki było wyrażenie wdzięczności Panu Bogu za 1050-lecie Chrztu Polski oraz za obecność Krzyża św. na polskiej ziemi. Pielgrzymka rozpoczęła się od Krzyża na placu budowy kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szczawnie-
Zdroju, przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. Po 3-godzinnej wędrówce szlakiem niebieskim i żółtym grupa 37 pielgrzymów wraz z księdzem dotarła do szczytu Chełmca, gdzie była celebrowana msza święta, a po niej miała miejsce modlitwa wstawiennicza nad pielgrzymami. Zabrakło nam obecności Czechów, gdyż grupę pielgrzymów stanowili wyłącznie Polacy, którzy przybyli z Wrocławia, Nowej Rudy, Ludwikowic Kłodzkich, Kamiennej Góry, Kłodzka i z Wałbrzycha. Nie zabrakło jednak wspólnej modlitwy za naszych braci zza pobliskiej, południowej granicy. Czuliśmy się do niej zobowiązani, ponieważ to poprzez Czechy przybył do Polski Krzyż święty. Od tego znaku rozpoczął się Chrzest Polski. Trudno o tym nie pamiętać i nie pielgrzymować, choćby pod górę i na klęczkach, dziękując za Chrzest św., za Święty Znak Krzyża. I chociaż współczesność narzuca nowe realia życia i działalności, to jednak „Tylko pod Tym Krzyżem, tylko pod Tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.
Te fakty, jak również obecne zagrożenia tożsamości europejskiej, wciąż mobilizują nas, aby wspólnie przechodzić Od Krzyża do Krzyża;, czyli od Krzyża, który stoi obok wynurzającego się z ziemi kościoła do Krzyża na szczycie Chełmca. Warto tę drogę potraktować jako symboliczne przejście od pierwszego Krzyża, który podarowali nam Czesi, do polskiego Krzyża w pobliżu czeskiej granicy. Pierwsza Polsko-Czeska Pielgrzymka na Chełmiec była umacniającym przeżyciem, które inspirowało różne refleksje: o Bożej mocy, o sile więzi, o wierności.
Wyrażamy wdzięczność organizatorom Pielgrzymki: inicjatorom Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Pani Teresie Bazale i Panu Julianowi Golakowi, jak również wiernym z Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, która znajduje się u podnóża Chełmca. Bóg zapłać mediom: kościelnym – TV Trwam, „Gościowi Niedzielnemu” oraz świeckim mediom wałbrzyskim, a także Panu Markowi Fedorukowi, burmistrzowi Szczawna-Zdroju, który przywitał się z pielgrzymami.
To bardzo ważne, abyśmy wpatrywali się w Ten Święty Znak, podejmując trud pielgrzymowania w duchu pokuty i radości, w duchu powrotu do wartości istnienia: Miłości, Piękna, Dobra, Prawdy i Sprawiedliwości.
Zorganizowane grupy wędrując na Chełmiec, wcześniej mogą celebrować Eucharystię w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej,
u podnóża góry. Kaplica znajduje się pomiędzy Krzyżami, przy ul. K.K. Baczyńskiego 28 w Szczawnie-Zdroju. W tym celu należy wcześniej zgłosić grupę pod numerem telefonu 78 21 78 520. Na szczycie Chełmca nie ma ołtarza, jest natomiast miejsce na zorganizowanie spotkania przy ognisku i wieża widokowa.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy, a zarazem prosimy wszelkie organizacje, zwłaszcza turystyczne, o rozpropagowanie największego polskiego Krzyża świętego.
Chrześcijanie wnieśmy na nowo Krzyż do Europy! On ją ocali!

Ks. dr Marek Zołoteńki