Inauguracja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej

wpis w: Relacje z wydarzeń | 0

Po raz pierwszy w Bielawie odbyła się Inauguracja Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. 10 września w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie została odprawiona uroczysta Msza Święta, która zainaugurowała to ważne wydarzenie. Mszę celebrował w intencji narodów polskiego i czeskiego biskup świdnicki Ignacy Dec, który wygłosił homilię przybliżając tło historyczne i religijne od początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Nadmienił, że bardzo ważnym wydarzeniem było przyjęcie chrztu od narodu czeskiego. Przyjęcie chrztu miało na celu połączyć oba narody, szerzyć religię i dążyć do zjednoczenia całej chrześcijańskiej Europy. Ks. Biskup Ignacy Dec przybliżył postać Św. Wojciecha, który wędrował przez obecnie polską ziemię szerząc chrześcijaństwo. We Mszy Świętej obok proboszcza parafii ks. dr Stanisława Chomiaka uczestniczyli również duchowni: ks. dr Sławomir Augustynowicz – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Głuszycy, ks. Marian Kopko – kustosz Sanktuarium w Krzeszowie i były wikary parafii pw WNMP w Bielawie, księża z Bielawy: ks. dr Robert Begierski – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego oraz ks. Cezary Ciupiak – proboszcz parafii Bożego Ciała.

Mszę Świętą uświetnił chór pod kierunkiem ks. Łukasza Kopczyńskiego. Pieczę nad sprawną organizacją uroczystości sprawował ks. Łukasz Bankowski i ks. dr Daniel Marcinkiewicz. W uroczystości wzięli również udział między innymi: Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej, Jiri Kabr – Starosta z Cervenego Kostelca wraz z małżonką, Julian Golak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej wraz z zastępcą Teresą Bazałą, burmistrz Oleśnicy – Michał Kołaciński wraz z małżonką, Mirosław Klouda z Hradec Kralove, burmistrz Niemczy – Grzegorz Kosowski, radna powiatu dzierżoniowskiego Irena Skibniewska-Kozak, Ryszard Grzelakowski z Dusznik Zdroju, Stanisław Grochociński z Ząbkowic, Małgorzata Sycz z Boguszowa Gorc, Henryk Koch z Wrocławia, Halina Tyrawa z Lewina Kłodzkiego oraz władze Bielawy: Piotr Łyżwa – burmistrz miasta, Małgorzata Greiner – zastępca burmistrza oraz Władysław Kroczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przedstawiającej szlak św. Wojciecha, opracowany przez prof. Konrada Czaplińskiego. Odsłonięcia tablicy dokonali: Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy, Julian Golak – przewodniczący Komitetu Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i prof. Konrad Czapliński. Odsłonięcie odbyło się w obecności biskupa świdnickiego Ignacego Deca oraz zgromadzonych gości z Polski i Czech.

Następnym punktem programu było spotkanie w Teatrze Robotniczym. Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie. Po występie można było wysłuchać wykładu prof. Przemysława Wiszewskiego pt.: „Chrystianizacja Polski na tle kultury europejskiej”.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem organizatorów, którzy zapraszali do udziału w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w miastach czeskich i polskich wzdłuż całego pogranicza.

W ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskich odbyły się w Bielawie następujące wydarzenia:
18 września – Święto Piernika – piknik w Parku Miejskim,
25 września – koncert organowo-skrzypcowy w kościele pw Bożego Ciała,
28 września – Wystawa rysunku Romana Gargasa,
16 października – koncert gitarowy Krzysztofa Pełecha,
27 października – Polsko-czeska przygoda z nitką – wystawa rękodzieła
30 października – Zakończenie Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej – uroczysta Msza Święta – parafia Miłosierdzia Bożego.