Bądźmy Rodziną 2015. Podsumowanie

wpis w: Podsumowanie | 0

Ponad 100 wydarzeń społeczno-kulturalnych na pograniczu za nami.
Przeczytaj podsumowanie 26. edycji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W Sokolcu (w Górach Sowich) uroczystym podsumowaniem 21 grudnia 2015 roku zakończyła się XXVI edycja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. W spotkaniu świątecznym wzięli udział wolontariusze nie tylko z Polski i Czech, ale także z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Cały 2015 rok był niezwykle bogaty w wydarzenia kulturalne na pograniczu polsko-czeskim. Ta największa od lat akcja została rozpoczęta już w marcu w czeskim Broumovie, gdzie ponad 100 gości z obu krajów uroczyście zainaugurowało Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2015. Wydarzenie to zgromadziło uczestników nie tylko z Broumova, ale także z innych polskich i czeskich miast. Podczas uroczystości Starosta Broumova Jaroslav Bitnar i Julian Golak, który od 25 lat przewodniczy pracom Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, wręczyli nagrody honorowe przyznane w 2015 roku dla konsula Republiki Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusza Ignasiaka oraz prof. Lesława Koćwina.

W ciągu roku w wydarzeniach na pograniczu polsko-czeskim wzięli udział także przedstawiciele z Ukrainy, Białorusi, Niemiec oraz Gruzji. Najwięcej akcji zorganizowano tradycyjnie w okresie od września do końca roku. Był to między innymi (dwuczęściowy) Międzynarodowy Plener Artystyczny z udziałem także niepełnosprawnych artystów malujących ustami i nogami. Pierwsza część pleneru odbyła się w Szczecinie, a druga w Górach Sowich (z bazą w Sokolcu). W obu częściach pleneru wziął bardzo aktywny udział niepełnosprawny artysta – muzyk Zygmunt Romanowski z Chicago (USA). W czasie całego roku w kilku miejscowościach w Polsce i w Czechach prezentowano trzy objazdowe wystawy (o historii Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, „Szlak do Wolności” oraz najnowszą wystawę o Arnoście z Pardubic. Organizatorzy podjęli się także trudnego tematu remontu mocno uszkodzonego nagrobka pierwszego czeskiego arcybiskupa, który od 650 lat znajduje się w kościele o.o. Jezuitów w Kłodzku. W wyniku przeprowadzonych we współpracy z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym trzech konferencji, remontu nagrobka podjęli się naukowcy z Uniwersytetu z Pardubic – wydziału renowacji w Litomyślu.

Po raz kolejny ważne wydarzenia w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej zostały zorganizowane także we Wrocławiu i w Pradze – stolicy Republiki Czeskiej. Były to konferencje, wystawy oraz koncerty. Łącznie w 2015 roku zorganizowano prawie sto różnorodnych imprez społeczno-kulturalnych w 34 miejscowościach w Polsce i w Czechach.

Również na 2016 rok zaplanowano już kolejne wydarzenia, między innymi zorganizowanie i otwarcie „Szlaku Świętego Wojciecha” z Pragi do Wrocławia. Główne uroczystości rozpoczną się 23 kwietnia 2016 roku w Pradze w katedrze św. Vita.