Zůstaňme Rodinou

posted in: Relacje z wydarzeń | 0

Několik stovek lidí se zúčastnilo oficiálního zahájení XXVIII ročníku DNŮ. Akce byla zahájena svatou mší v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Niemczy. Vedl ji kněz prelát Romuald Brudnowski, který je již čtvrt století kaplanem Organizačního výboru, a několik let pracoval ve farnostech v České republice. U oltáře stanulo pět kněžích, kteří opakovaně pracovali v různých evropských zemích, a dokonce i v Africe.

Ve svém kázání, kněz R. Brudnowski představil svou výpověď jako kněze, který odešel (na pozvání arcibiskupa pražské arcidiecéze) na misi do České republiky, aby zde vytvořil novou farnost v jedné z pražských čtvrtí. Hovořil o potřebě zasáhnout srdce lidí a o důležitosti přímého kontaktu kněze s obyvateli. Kázání kněze preláta, založené na vlastních, často velmi obtížných, zkušenostech, vzbudilo mezi účastníky mše emoce.

Krátce po mši byla otevřena další zastávka na mezinárodní stezce sv. Vojtěcha, která vede z Prahy do Gdaňsku. Iniciátorem nové mezinárodní trasy je Julian Golak, hlavní organizátor DNŮ. Zodpovědný za věcnou koncepci je prof. Konrad Czaplińský ze Zelené hory. Během slavnostního otevření této stanice promluvil Julian Golak, který popsal sv. Vojtěcha jako prvního biskupa – uprchlíka. Také prof. Konrad Czaplińský zdůraznil nesmírný význam města Niemcza, které v roce 2017 slaví tisícileté výročí od velké bitvy o malé městečko. Promluvil také Grzegorz Kosowski, starosta Niemczy, který zdůraznil význam této události pro propagaci 1000 let města. Odhalení pamětní desky se účastnili všichni výše uvedení hosté a Petr Fiala, starosta českého Letohradu, který má také zájem o oficiální umístění zastávky na stezce sv. Václava ve svém městě. Ceremoniál na náměstí byl zakončen společnou modlitbou a posvěcením pamětní tabule farářem.

Třetí část slavnostní inaugurace XXVIII Dnů se konala v Niemczanském kulturním centrum, kde vystoupili; starosta Niemczy, který přivítal účastníky, jenž se sešli v hojném počtu, a poděkoval, že pravě v Niemczy se může konat tak důležitá mezinárodní společensko-kulturní akce. Na druhou stranu Julian Golak ve svém projevu zdůraznil, že DNY již po mnoho let šíří svou myšlenku „Zůstaňme Rodinou“ nejen v České republice a na Slovensku, ale i pro obyvatelstvo Běloruska (Lida, Grodno, Geraniony) a Ukrajiny (Stanislavov, Dunajov), kde se snažíme předávat naše zkušenosti a myšlenku „Zůstaňme Rodinou”. Ač je to velmi obtížné, Julian Golak veřejně slíbil, že v úkolu se bude pokračovat. Nyní je to zřejmě jediná taková akce, která pravidelně buduje vztahy nejen kulturní, ale také opravdovou polsko-česko-slovenskou solidaritu.

Profesor Rafał Eysymont vyhlásil přednášku o mimořádné a dlouhé historii města Niemcza. Velmi zajímavý a vřele přijatý publikem byl také koncert místní mládeže a taneční skupiny „Joanki.“ Slavností se zúčastnili i významní hosté, mimo jiné prof. Jan Burdukiewicz, prorektor Vratislavské university pro mezinárodní spolupráci, Leszek Michalak, starosta Żarowa, Małgorzata Greiner místostarostka Bielawy, prof. Zenon Jasiński z Univerzity v Opoli, místopředseda Polsko-české vědecké společnosti, Jerzy Ziomek, předseda Nadace polské Hnízdo, Henryk Koch, prezident sdružení Civitas Christiana ve Wroclawi, Ewa Glura, předsedkyně Společnosti přátel Bielawy, Kazimierz Rachowiecki, vedoucí Cechu různých řemesel v Bielawě, Teresa Bazała, předsedkyně Nadace pro obnovu Noworudské země, Stanisław Grochociński, předseda PTTK v Zabkowicích Slaských a další.

DNY jsou v současné době řadou společenských a kulturních akcí, které se konají od dubna do konce roku na obou stranách polsko-české hranice. První ročník se konal v roce 1990. K dnešnímu dni bylo organizováno více než 1600 různých akcí, jako jsou koncerty, představení, výstavy, soutěže, integrační setkání, konference a sympozia. Události XXVIII Polsko-českých dnů křesťanské kultury „Zůstaňme rodinou“ se v roce 2017 konají ve více než 30 místech podél 400 kilometrů dlouhé státní hranice.

Zahájení se konalo dne 18. června v Niemczy.