Primas České republiky v Kladsku

posted in: Relacje z wydarzeń | 0

 Na pozvání Juliana Golaka, předsedy Organizačního výboru Polsko-českých dnů křesťanské kultury “Buďme rodinou”, jsme dne 3. listopadu 2014 přivítali v Kladsku kněze kardinála Dominika Duku – primase České republiky. Návštěva byla zorganizována u příležitosti 650. výročí úmrtí Arnošta z Pardubic – prvního pražského arcibiskupa, který je pohřben v kostele otců Jezuitů v Kladsku. Kněz kardinál Dominik Duka vedl svatou mši v kladském farním kostele, který byl naplněn až do posledního místa poutníky z Prahy a Kladska. U oltáře vedle kněze primasa stanul prelát Franz Jung z Münster, kněz biskup Ignacy Dec – świdnický biskup, který vyhlásil homilii, kněz děkan Julian Rafałko a mnoho kněžích již po mnoho let podílejících se na organizaci Polsko-českých dnů křesťanské kultury. Svatou mši v českém jazyce doprovázel hudební sbor “Loutna” z Kladska a sbor farnosti sv. Bartoloměje v Praze. Během mše byla knězi kardinálu Dominiku Dukovi předána cena Arnošta z Pardubic za vynikající zásluhy v oblasti mezinárodní spolupráce v duchu křesťanského porozumění národů ” Buďme rodinou”. Laudaci dokumentující neobvyklé zásluhy laureáta přečetl Julian Golak, který zmínil málo známá fakta ze života kněze kardinála Dominika Duky, včetně toho, že byl jeden a půl roku vězněn komunistickou vládou Československa. Během pobytu ve vězení se mnohokrát setkal s Václavem Havlem, se kterým ho spojovalo dlouhé přátelství. Ještě jako provinciál otců Dominikánů v Praze byl jedním ze spoluorganizatorů Polsko-českých dnů křesťanské kultury, které se v průběhu let staly největší polsko-českou společensko-kulturní událostí. Během 25 let bylo uspořádáno více než 1500 různých akcí.
Ve druhé části návštěvy v Kladsku se kněz kardinál setkal s učiteli a studenty lycea Boleslava Chrabrého, během níž navštívil památeční síň a přednášel v polštině o Arnoštu s Pardubic.
Třetí část návštěvy se konala ve farnosti Svátého Kříže, kde bylo zorganizováno integrační setkání s pohoštěním z vojenské polní kuchyně.
V hojném počtu se sešli poutníci z Prahy a obyvatelé Kladska a společně vyslechli koncert sboru z Prahy. Poslední etapou byla návštěva Wambierzyc kněze primasa České republiky spolu s poutníky z pražské arcidiecéze města, kde kněz kardinál v bazilice předal věřící diecéze v Praze pod ochranu Panny Marie Královny rodin.