I DNI organizowane pod hasłem „Abyśmy wszyscy byli jedno” zaczęły się od podniesieniaa szlabanu granicznego w Tłumaczowie. Odbywały się w 12 miejscowościach. Piąte, jubileuszowe DNI objęły już 25 miejscowości polskich i 10 czeskich, a łączna ilość imprez wzrosła do 150.
Pierwsze pięciolecie to nieustanne wywieranie presji w sprawie otwarcia przejść granicznych na co dzień zamkniętych. W tym celu m.in. organizowano manifestacje graniczne, uchwalano memoriały do władz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w sprawie nowelizacji oraz ratyfikacji umowy o małym ruchu granicznym. Od początku wspierał te aktywne działania Konsul Generalny RP w Pradze – dr Witold Rybczyński.