Inaugurace Polsko – českých dnů křesťanské kultury

posted in: Relacje z wydarzeń | 0

V Bielawie se poprvé konala Inaugurace Polsko – českých dnů křesťanské kultury pod heslem „Buďme rodina“. 10. září v kostele Nanebevzení Nejsvětější Panny Marie proběhla slavnostní Mše svátá, která započala tuto vážnou událost. Mši v intenci českého a polského národa sloužil svídnický biskup Ignacy Dec, který vyhlásil kázání přibližující historické a náboženské reália od počátku křesťanství v polské zemi.

Zdůraznil, jak důležitým milníkem bylo přijetí křtu od českého národa. Přijetí křtu mělo oba národy spojit, rozšířit víru a směřovat ke sjednocení celé křesťanské Evropy. Biskup Ignacy Dec přiblížil postavu Sv Vojtěcha, který putoval územím dnešního Polska, šířícího křesťanství. Mše svaté se krom probošta farnosti dr

Stanisława Chomiaka zúčastnili rovněž jiní duchovní: kněz dr. Sławomir Augustynowicz – probošt farnosti Krále Krista v Gluszyci, kněz Marian Kopko – kustod Sanktuaria v Krzeszowie a bývalý vikář farnosti NNPM v Bielawie, kněží z Bielawy: kněz dr Robert Begierski – probošt farnosti Milosrdenství Božího a kněz Cezary Ciupiak – probošt farnosti Božího těla.


Mši svatou doprovázel sbor pod vedením kněze
Łukasze Kopczyńskiego. O organizaci celé události pečoval kněz Łukasz Bankowski a kněz dr Daniel Marcinkiewicz. Události se mj. zúčastnili i Arkadiusz Ignasiak – honorární konzul ČR, Jiří Kábr – Starosta Červeného Kostelce spolu s manželkou, Julian Golak – předseda Organizačního Komitétu Polsko-českých dnů křesťanské kultury spolu se svou zástupkyní Teresou Bazałou, starosta Oleśnice – Michał Kołaciński spolu s chotí, Mirosłav Klouda z Hradce Králové, starosta Niemczy – Grzegorz Kosowski, radní dzierżoniowskieho okresu Irena Skibniewska-Kozak, Ryszard Grzelakowski z Dusznik Zdroju, Stanisław Grochociński ze Ząbkowic, Małgorzata Sycz z Boguszowa Gorc, Henryk Koch z Wroclawi, Halina Tyrawa z Lewina Kłodzkiego a vůdčí činitelé Bielawy: Piotr Łyżwa – starosta města, Małgorzata Greiner – místostarostka a Władysław Kroczak – zástupce předsedy městské rady.


Po mši se účastníci wydali na nám. Kardinála Stefana Wyszyńskiego, kde následovalo slavnostní odhalení tabule představující trasu Sv Vojtěcha zpracovanou profesorem Konradem Czaplińskim. Tabuli odhalili: Piotr Łyżwa – starosta města, Julian Golak – předseda Organizačního Komitétu Polsko-českých dnů křesťanské kultury a prof. Konrad Czapliński. Odhalení byl přítomen i svídnický biskup Ignacy Dec a shromáždění hosté z Polska a ČR.

Dalším bodem programu bylo setkání v Dělnickém divadle. Událost přikrášlilo i vystoupení dětí a mládeže z Družstevního kulturního centra v Bielawie. Po vystoupení bylo možno vyslechnout přednášku prof. Przemysława Wiszewskiego pod názvem: „Christianizace Polska na pozadí evropské kultury”.

Událost zakončilo setkání organizátorů, kteří zvali k účasti v kulturních akcích konajících se v českých a polských městech podél celého pohraničí.

V rámci Polsko–českých dnů křesťanské kultury se konaly v Bielawie budou konat následující události:


18. září – Svátek perníku – piknik v Městském parku,
25. září – koncert pro varhany a housle kostele Božího těla,
28. září – Výstava kreseb Romana Gargase,
16. října – kytarový koncert Krzysztofa Pełecha,
27. října – Polsko-český příběh s nitkou – rukodělná výstava
30. října – Zakončení Polsko–českých dnů křesťanské kultury – slavnostní Mše svatá – farnost Milosrdenství Božího.