“Buďme rodinou”

posted in: Relacje z wydarzeń | 0

Více než 100 společenských a kulturních akcí na pohraničí je za námi.
Přečtěte si shrnutí 26. ročníku Polsko-českých dnů křesťanské kultury.

V Sokolci (v Sovích horách) byla slavnostním shrnutím dne 21. prosince 2015 ukončena XXVI edice Polsko-českých dnů křesťanské kultury “Buďme rodinou”. Vánočního setkání se zúčastnili dobrovolníci, a to nejen z Polska a České republiky, ale také z Ukrajiny, Běloruska a Gruzie.
Celý rok 2015 byl mimořádně bohatý na kulturní akce na polsko-českém pohraničí. Tato jedna z největších akcí v posledních letech byla zahájena už v březnu v českém Broumově, kde více než 100 hostů z obou zemí oficiálně zahájilo Polsko-český kulturní rok 2015. U této příležitosti se sešli účastníci nejen z Broumova, ale také z jiných polských a českých měst. Během oslav, starosta města Broumova Jaroslav Bitnar a Julian Golak, který je po dobu 25 let předsedou Organizačního výboru Polsko-českých dnů křesťanské kultury, předali čestná ocenění udělená v roce 2015 konzulovi České republiky ve Wroclawi Arkadiuszovi Ignasiakovi a prof. Lesławu Koćwinovi.
V průběhu celého roku se událostí na polsko-českém pohraničí zúčastnili také zástupci Ukrajiny, Běloruska, Německa a Gruzie. Většina akcí se konala tradičně v období od září do konce roku. Byl to mezi jinými (dvoudílný) Mezinárodní umělecký plenér, kterého se zúčastnili také zdravotně postižení umělci, kteří malovali rty a nohama. První část plenéru se konala ve Štětíně a druhá v Sovích horách (se sídlem v Sokolci). Obou částí plenéru se velmi aktivně účastnil zdravotně postižený umělce – hudebník Zygmunt Romanowski z Chicaga (USA). V průběhu celého roku byly v několika městech v Polsku a České republice prezentovány tři pojízdné výstavy (o historii Polsko-českých dnů křesťanské kultury, “Cesta ke svobodě” a také nejnovější výstava o Arnoštovi z Pardubic. Organizátoři na sebe vzali také velice náročné břímě opravy těžce poškozeného náhrobku prvního českého arcibiskupa, který se nachází již 650 let v jezuitském kostele v Kladsku. Výsledkem tří konferencí konajících se ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe), bylo rozhodnutí, že renovace náhrobku bude provedena vědci z Pardubické Univerzity – fakulty restaurování v Litomyšli.
Důležité události Polsko-českých dnů křesťanské kultury byly opět organizovány ve Vratislavi a v Praze – hlavním městě České republiky. Byly to konference, výstavy a koncerty. Celkově se v roce 2015 konalo téměř sto různých společensko-kulturních akcí ve 34 městech v Polsku a České republice.
Také pro rok 2016 jsou již naplánovány další akce včetně organizování a otevření “Stezky sv. Vojtěcha” z Prahy do Vratislavi. Hlavní oslavy začnou dne 23. dubna 2016 v Praze v Katedrále sv. Víta.